Privacy verklaring maandag 24 mei 2018

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Jobmotivation, onderdeel van Pantelco bv.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom Jobmotivation je persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. De verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar peter@jobmotivation.be .

3. De gegevens die wij verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van je interactie.

Jobmotivation hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die Jobmotivation aanbiedt. De categorieën persoonsgegevens die Jobmotivation verzamelt zijn:

Voor coaches, hr, teamcoördinatoren- contacten:
 • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, e-mail,… daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak.
 • Contactgegevens: Opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig.

Bedoeld voor mensen die de iWAM bevraging invullen
 • Voornaam, Naam, e-mail (indien je die opgeeft), aantal jaren studie, werk land, beroep, postcode, bedrijfsnaam, functie.
 • Het gaat hier om gegevens die een medewerker zelf invult in het kader van een bevraging van motivaties binnen de werkcontext. Dit om optimaal de rapportage te verzorgen en zicht te hebben op wie test invult.
 • Jobmotivation krijgt de opdracht van de klant om een link door te sturen naar een personeelslid/medewerker/kandidaat. Dit personeelslid/medewerker/kandidaat kan kiezen om de bevraging in te vullen. Hij/zij, de gebruiker dient zich in elk geval eerst te registreren en krijgt codes toegestuurd waardoor hij/zij de geregistreerde gegevens altijd kan opvragen.
 • De persoon die zich registreert en die de bevraging doet kan altijd aan een basisfeedback die komt uit dezelfde bevraging.

Vervolg
 • De klant is op de hoogte dat een aantal gegevens door de gebruiker worden ingevuld en kent de vorm waarin dit gebeurd.
 • Jobmotivation is partner van JobEQ en doet beroep op JobEQ voor het bijhouden van de persoonlijke gegevens. JobEQ heeft verklaard volledig in orde te zijn met alle privacy wetgevingen en werkt volledig GDPR conform.
 • De medewerker kan trouwens zelf altijd via de codes die hij/zij verkrijgt bij de registratie zelf klikken op “Verwijder en vergeet mijn gegevens uit de JobEQ database”. Zo worden alle persoonlijke gegevens gewist en zijn ze niet langer beschikbaar voor de verwerker.
 • Bij de registratie krijgt de medewerker ook altijd de boodschap dat zijn/haar gegevens nooit zullen worden gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij hij/zij daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.

Voor mensen die de iWAM bevraging invullen: vervolg

 • De verwerker verbindt er zich toe nooit persoonlijke gegevens van een gebruiker/medewerker aan te passen en alleen te gebruiken in functie van het correct afleveren van een rapportage aan de klant.
 • Duur van de verwerking:
  Gezien de klant kan beslissen op dezelfde bevraging, na een gekozen periode, opnieuw te laten doen en een evolutiepatroon vast te stellen, houden we de gegevens bij. Dit zolang u of de medewerker beslist om de gegevens te (laten) verwijderen. We communiceren dit vooraleer de gebruiker de bevraging invult.
 • Aard en doel van de verwerking:
  De rapporten worden gegenereerd om meer zicht te krijgen op wat iemand motiveert binnen de werkcontext. Deze inzichten kunnen gebruikt worden bij selectie en coaching om met meer respect te persoon te begeleiden binnen de werkcontext en het bewustzijn te verhogen. De persoonlijke gegevens worden alleen met het oog hierop bijgehouden.
 • Jobmotivation verbindt zich op ertoe de gegevens nooit voor marketingdoeleinden te gebruiken of die ter beschikking te stellen aan een derde partij.

Hoe verzamelen wij je gegevens?
Jobmotivation verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt.
Waarom wij je gegevens verzamelen en verwerken

Jobmotivation verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.

Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer. Ook houden wij je graag op de hoogte via blogs.

4. Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens: Jobmotivation geen persoonsgegevens met derden. (voor de iWAM is JobEQ het bedrijf dat de gegevens bijhoudt en ook zij delen geen gegevens voor marketingdoeleinden tenzij je daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.)

5. Bewaren en beschermen van je gegevens

Jobmotivation bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

6. Hoe wij je gegevens beschermen

Jobmotivation neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen. En neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Jobmotivation en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat Jobmotivation alle passende maatregelen neemt om de (persoons-) gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Jobmotivation de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

7. Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Het is steeds je recht om Jobmotivation te vragen of Jobmotivation je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij Jobmotivation.

Voor de mensen die de iWAM bevraging gebruiken: je kan alleen met pin en inlog je gegevens wijzigen en zelfs doen vergeten.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

En conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat Jobmotivation op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheert waardoor je (potentieel) schade lijdt of heeft geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Jobmotivation enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met Jobmotivation. Ook Jobmotivation is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming

Jobmotivation maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

8. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Jobmotivation kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

9. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Vervolg

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De organisatie Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.