Werving en selectie

Een betere werving en selectie met inzicht in de werkmotivaties.

Vind je het vaak moeilijk om de juiste mensen voor je organisatie aan te trekken en te behouden en vraagt de werving en selectie (te) veel tijd, geld en energie? Lees dan hier hoe je slimmer kan rekruteren. Lees je mee?

Peter, wat is voor jou slim rekruteren?

werving en selectie

Slim rekruteren houdt in dat je niet alleen rekening houdt met de competenties, maar ook met de motivaties van kandidaten.  Rekruteerders zijn zich alsnog te weinig bewust van die werkmotivaties. Een voorbeeld van een werkmotivatie is: in welke mate heeft iemand de motivatie om bezig te zijn met procedures op het werk?  Je moet natuurlijk eerst weten in welke mate dat aspect belangrijk is voor een bepaalde job.
Je checkt dus eerst het belang van een bepaalde werkmotivatie voor een bepaalde job en daarna bevraag je die werkmotivatie tijdens het jobinterview. Zo kom je tot een betere werving en selectie.

Om die werkmotivaties in kaart te brengen gebruiken jullie de wetenschappelijk onderbouwde iWAM-tool?

Ja, en wij voorzien ook opleiding om slim te leren omgaan met de werkmotivaties. Bovendien voorzien we na de workshop ook coaching om de opgedane kennis ‘on the job’  te gebruiken.

Heb je nog enkele tips om slimmer te rekruteren?

We worden vandaag de dag geconfronteerd met een schaarste op de arbeidsmarkt en een eerste tip is om de cultuur van je organisatie op de juiste manier naar buiten te brengen. Je gebruikt dan ook  die woorden die aansluiten bij de gewenste werkmotivaties in aankondiging van de openstaande job. Via je communicatie kan je dus mensen met de gewenste werkmotivaties aantrekken. Zij zullen beter passen bij de cultuur van de organisatie.

Zijn er dingen die je absoluut moet vermijden als rekruteerder?

Je mag zeker geen vooroordelen hebben. Vermijd ook tijdverlies en verkwisting van geld door meteen de juiste mensen aan te trekken. Je moet sowieso kijken of een persoon past bij je organisatie op lange termijn.

Een andere tip: achterhaal hoelang een bepaalde persoon met plezier hetzelfde soort werk doet. Dat is misschien wel de belangrijkste tip. Als je dit weet, ga dan ook op het juiste tijdstip aan tafel zitten met die persoon om te kijken welke nieuwe accenten hij of zij kan leggen binnen die job. Dan geef je met andere woorden samen inhoud aan de job.  En zo hou je op een intelligente manier rekening met hoelang iemand goesting heeft om die job te doen. Je vindt ook meer informatie over de werkmotivaties op de site van JobEQ.

Inschrijven voor deze training kan je hier