Roddelen: over welk arsenaal beschikt de roddelaar?

In de reeks over roddelen in de organisatie wil ik het vandaag hebben over welk arsenaal de roddelaar beschikt.

Ik haalde daarvoor mijn inspiratie uit het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties. Waarom roddelen niet zo onschuldig is’ van auteur Nele Verrezen, verschenen bij uitgeverij Politeia. Een korte samenvatting volgt hier.

Inleiding

Wil je als leidinggevende het roddelen stoppen, dan moet je goed inzicht hebben in de tools die de roddelaar inzet. Een kort overzicht.

  • Meesters in manipulatie en timing.

Roddelaars kennen zichzelf heel goed en elke stap is weloverwogen. Hun gedrag is allesbehalve onschuldig.

  • Continue zoektocht naar informatie.

De roddelaar doet er alles aan om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en beloont diegenen die hem die informatie brengen.

  • Trachten kort bij de macht in de organisatie te komen.

Om informatie te verzamelen en controle uit te oefenen zal de roddelaar zeer graag dicht bij de leidinggevende staan.

  • Anderen inzetten om het vuile werk op te knappen.

Het gebeurt zelden dat roddelaars zelf ten tonele verschijnen. Ze laten liever hun hofhouding de vuile werkjes opknappen, waardoor leidinggevenden vaak de verkeerde mensen viseren.

  • Eigenbelang staat voorop.

Roddelaars zetten dergelijke technieken vooral in ten gunste van zichzelf en houden weinig of geen rekening met anderen.

  • Onrust creëren en de positieve en veilige sfeer in het team ondermijnen.

Roddelaars willen onrust, angst en verdeeldheid zaaien in het team. Roddelen heeft vooral te maken met het proberen macht over anderen te verwerven. Roddels kunnen de positie van leiders uiteindelijk drastisch ondermijnen.

  • Verbale goochelaars.

Roddelaars zijn verbaal bijzonder sterk en wekken daarmee vaak bewondering op bij anderen die de roddelaar vaak zien als een spreekbuis voor hun eigen frustraties.

Het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties. Waarom roddelen niet zo onschuldig is’ van auteur Nele Verrezen is verschenen bij uitgeverij Politeia en kun je hier bestellen: https://www.politeia.be/nl/publicaties/53362-gekonkelfoes+in+organisaties

Bel 0473 95.26.65 of mail ons

P.s.= Interessante training weerbaarheid.