Leiderschap in de praktijk: The Compassionate Leader

Een boek dat een sterke indruk op me maakt, is het werk ‘The Compassionate Leader’ van Jan Vermeiren over leiderschap.

In deze blog brengen we het eerste essentieel inzicht en zien we welke vibes er bestaan en welke kenmerken deze vibes hebben.

De auteur schrijft in het boek dat teams in een verschillende energie of vibe kunnen zitten. Die varieert van negatief, neutraal, positief tot aan inspirerend. Afhankelijk van in welke vibe een team zit, staat het negatief of positief ten opzichte van veranderingen. Wil je dus veranderingen doorvoeren en leiderschap opnemen, dan ga je eerst best nagaan in welke vibe je team zit.

Het getuigt van leiderschap als je durft te herkennen dat je team zich in een negatieve vibe kan bevinden.

Dan wordt een verandering als iets negatiefs beschouwd. Aan welke kenmerken herken je nu een team dat in een negatieve vibe zit? We sommen er enkele op:

 • Medewerkers proberen vooral te overleven binnen het team. Ze beschermen zichzelf tegen pijn.
 • Persoonlijke mislukkingen worden toegedekt en beloften verbroken.
 • Mensen delen amper informatie, kennis of wijsheid.
 • Werknemers zijn zowel mentaal als fysiek voor een aanzienlijke tijd afwezig, met vaak hoge kosten voor de werkgever tot gevolg.
 • Het veiligheidsgevoel is zeer laag. Hierdoor gaat er veel tijd naar het beschermen van zichzelf tegen potentieel gevaar.
 • Teamleden houden zich niet altijd aan hun beloften en komen afspraken niet of amper na.
 • Men heeft de neiging om de schuld af te schuiven op anderen.
 • Er is geen echte samenwerking en het ontbreekt mensen aan verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Er is niet echt sprake van een coaching cultuur.
 

We kennen ook de neutrale vibe.

De neutrale vibe heeft volgende kenmerken:

 • Medewerkers komen meestal hun beloften na, maar vooral om zichzelf te beschermen. Ze zorgen ervoor dat hun werk gedaan is, maar niet meer dan dat.
 • Mensen zoeken niet proactief naar betere oplossingen of helpen anderen niet wanneer ze klaar zijn met hun taken.
 • Persoonlijke mislukkingen worden nog steeds toegedekt, vooral als dat kan leiden tot uitsluiting uit de groep.
 • Men deelt meer informatie, kennis en wijsheid., maar opnieuw met de onderliggende gedachte om erbij te horen of niet uitgesloten te worden.
 • Medewerkers staan veeleer weigerachtig tegenover het delen van persoonlijke gevoelens.
 • Er is meer samenwerking dan in de negatieve vibe, maar die is niet van harte.
 • Het veiligheidsgevoel is middelmatig.
  Mensen vragen zich bij relaties af: “Wat zit er voor mij in?
 • Er is amper sprake van een coaching cultuur.
 • Mensen voelen zich nog niet echt veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen.
 • Er heerst een sfeer van onverschilligheid. De energie op de werkvloer is neutraal.

De positieve vibe heeft de volgende kenmerken:

 • Medewerkers zijn gemotiveerd om te presteren en staan open voor feedback om hun vaardigheden, capaciteiten en kennis te vergroten.
 • Roddelen en anderen de schuld geven gebeurt niet vaak. Mensen voelen zich zekerder en hun zelfrespect is hoog genoeg.
 • Teamleden zijn er minder op gefocust de huidige situatie te beschermen en ze hebben meer aandacht voor nieuwe mogelijkheden die zich kunnen aanbieden.
 • Men is meer gefocust op intrinsieke motivaties zoals purpose, meesterschap en autonomie.
 • Meesterschap is het verlangen om te verbeteren.
 • Mensen staan niet te springen om te falen of om persoonlijke fouten te delen. Ze weten echter wel dat het aanpakken van deze fouten hen kan helpen te verbeteren.
 • Medewerkers willen een veilige omgeving als ze naar hun fouten, onproductief gedrag of beperkende patronen kijken.
 • Men durft zich kwetsbaarder op te stellen.
 • Mensen zoeken naar manieren om samen te werken. Ze zijn gefocust op de resultaten van het team en moedigen elkaar aan.
 • Teamleden zijn gefocust op “what’s in it for me” vanuit het standpunt van persoonlijke ontwikkeling en “what’s in it for the team” om het bereiken van een hoger doel te ondersteunen. Dat is de reden waarom ze een positieve kijk hebben op verandering en veranderingsprojecten. Ze zien verandering als noodzakelijk om doelstellingen te bereiken.
 • Het algemeen veiligheidsgevoel is hoog.
 • Er is een positieve sfeer op kantoor.
 • Het vertrouwen is echter nog niet zo groot dat mensen zich durven blootgeven.

De inspirerende vibe heeft de volgende kenmerken:

 • Mensen met een inspirerende vibe zijn gemotiveerd om bij te dragen aan een bezielende purpose.
 • Medewerkers zoeken naar een permanente verbetering op alle niveaus, naar kwantitatieve en kwalitatieve groei, zowel als individu als organisatie.
 • Co-creatie is ingebed en wordt sterk gestimuleerd.
 • Er is een oprechte interesse om anderen te helpen, niet alleen met ideeën, suggesties en praktische oplossingen maar ook met het ontdekken van blokkades en mogelijkheden om als persoon te groeien.
 • Het gevoel dat medewerkers ondersteund worden is zeer hoog.
 • Er is sprake van co-creatie.
 • Deze vibe is meestal aanwezig bij start ups.
 

In welke vibe zit jouw team? En welke kenmerken herken je?

In de volgende blog bespreken we hoe je je team naar een hogere vibe brengt.

Wil je meer inzicht in je team en leiderschap tonen?
Bel ons op 0473 95.26.65 of volg deze training.