Leiderschap in de praktijk the compassionate leader, deel 3

In deze blog lees je wat de vijf dynamieken zijn die teams beïnvloeden. Deze inzichten brengen we vanuit het boek van Jan Vermeiren, “The Compassionate Leader”.

Lees gerust eerst de twee vorige blogs. Zo heb je inzicht in de kenmerken van de 4 vibes waarin een team zich kan bevinden en hoe je een team naar een hogere vibe brengt.

De vijf dynamieken die teams beïnvloeden

1. Psychologische veiligheid

Medewerkers die zich voortdurend bekritiseerd en geconfronteerd voelen door een constante cultuur van evaluatie voelen zich allesbehalve veilig om te presteren.
Als de psychologische veiligheid ontbreekt, dan zit een team meestal in een negatieve vibe. Mensen gaan dan op voorhand al strategieën ontwikkelen om zich af te schermen: “als ik die fout maak, dan ga ik die zo camoufleren”.
Dat vreet heel veel energie weg bij de mensen en bij de organisatie als geheel. Hoe veiliger we ons voelen, hoe minder negatieve patronen zich voordoen. Hoe meer gevaar we voelen, hoe meer we ons gaan afschermen.

Daarom is het heel belangrijk om je psychologisch veilig te voelen op het werk: weten dat je fouten mag maken en dat je daarop niet zult afgerekend worden.

2. De tweede dynamiek is support.

Bij de negatieve vibe is er misschien wel steun, maar mensen voelen het niet zo aan.

Bij een neutrale vibe is er wel steun, maar alleen als die echt gevraagd wordt op voorhand. Het is echter geen natuurlijke gang van zaken; de steun is niet oprecht. Bij de positieve vibe is er wel steun en is er een echte coaching cultuur. Mensen voelen zich gesteund en er is warmte. Bij een inspiring vibe is dat gevoel van steun heel hoog en is er sprake van co-creatie.

3. Spanningen is de derde dynamiek.

De auteur houdt een pleidooi om spanningen te detecteren en daar heeft hij verschillende technieken voor uitgewerkt.

Hij onderscheidt drie soorten spanning: praktische spanning, persoonlijke spanningen zoals angst en interpersoonlijke spanningen: spanningen tussen mensen. Vermeiren pleit ervoor om spanningen aan te pakken, want dat is cruciaal om teams naar een hogere vibe te brengen.

4. De vierde dynamiek is de bindingscyclus.

Jan Vermeiren pleit ervoor om mensen genoeg ruimte te laten om hun emoties rond verandering te uiten als ze met grote veranderingen worden geconfronteerd. Dat is een voorwaarde om zich te verbinden met de nieuwe situatie.

5. De laatste dynamiek is de vibe van de leider.

De leider leidt en de anderen volgen. De vibe van iemand wordt beïnvloed door verschillende factoren: er is de mentale component, de emotionele, welbevinden, in het hier en nu zijn, het durven loslaten van problemen, enz. Is de vibe van de leider negatief, dan kan die heel moeilijk een inspirerende vibe creëren in het team.
We illustreren dit met een voorbeeld. Een kmo zaakvoerder kan zijn problemen niet aan en blaft zijn personeel af. De vibe van die leider zal een heel negatieve impact hebben op het gevoel van de medewerkers. Een leider weet dat zichzelf goed voelen een voorwaarde is om mensen te laten evolueren naar een inspirerende vibe.

“The Compassionate Leader” is het vierde boek van Jan Vermeiren, die wereldwijd bekend werd met zijn boeken “Let’s Connect!” en “How to REALLY use LinkedIn”. Met zijn huidig bedrijf ondersteunt hij leiders en coaches bij het worden van Compassionate Leaders die individuen en teams naar de inspirerende vibe brengen.

Wil je meer inzicht in je teams,
bel dan 0473 95.26.65.

Volg gerust onze teamtraining, waarin je direct met je team aan de slag gaat.