Emotionele intelligentie op de werkvloer: waarom is het belangrijk?

Emotionele intelligentie op de werkvloer…. je gaat onder andere intelligent om met je eigen emoties en met de emoties van anderen.

Hoewel werknemers vaak de neiging hebben om hun emoties keurig op te bergen op de werkvloer, is het toch beter om voldoende aandacht te hebben voor uw eigen gevoelens en die van jouw collega’s.

Wil jij ook je emotionele intelligentie aanscherpen? Lees er dan dit interview op na!

 

Peter, emotionele intelligentie, hoe omschrijf je dit?  

Wel, laten we eerst even kijken naar wie we zijn. We zijn meer dan ons denken.

We hebben ook een lichaam. Ons lichaam is verbonden met de natuur en we zijn ook natuur. En ons lichaam functioneert wonderwel. Daarnaast zijn we een energetisch gegeven en een emotioneel wezen: we hebben gevoelens en emoties.

De wetenschap veegt vaak de impact van emoties onder de mat, omdat die moeilijk te meten en aan te tonen zijn. Nochtans hebben onze emoties een enorme impact.  Dat weten we. Dat voelen we.

Emotioneel welzijn is ook een basisbehoefte.
Een kind bijvoorbeeld heeft naast eten en drinken nood aan liefde en affectie. Onze emoties beïnvloeden ook ons denken. De impact van gevoelservaringen – in onze jeugd bijvoorbeeld – hebben een grote invloed op ons heden en dus ook op hoe we denken. Emotionele intelligentie dekt vele ladingen.

 

Wat doet nu iemand die zich emotioneel intelligent gedraagt?

Een emotionele intelligent iemand verliest zichzelf niet in zijn of haar eigen frustratie. Deze persoon viert ook leuke momenten in het leven en durft ook hulp van anderen te aanvaarden. Emotionele intelligentie mensen moffelen hun gevoelens niet weg. Soms voelen we ons boos of enthousiast.

Durf hier (h) erkenning aan te geven? Durf onder ogen te zien dat negatieve emoties en tegenslag nu eenmaal bij het leven horen. Zodra je dat erkent, zal je minder snel geneigd zijn jezelf te veroordelen en je innerlijke criticus te voeden. We zijn immers nog vaak te kritisch voor onszelf.

Tot slot, emotioneel intelligente mensen herkaderen negatieve ervaringen. Heb je een tegenslag, durf dat onder ogen zien en erken de gevoelens die daarmee gepaard gaan. Vind hulpbronnen.

Zie een negatieve ervaring als een kans om te groeien. Dan blijf je als mens niet steken in een slachtofferrol, maar krijg je elan om verder te gaan.

 

Waarom is intelligent omgaan met je emoties zo belangrijk?

Stel dat je morgen een presentatie dient te geven voor een groep van 50 mensen. Dit kan je wat zenuwachtig maken. Hoe komt dat? Wel, je komt voor een groep te staan. En dan kunnen er een heel wat emoties naar boven komen.

Bijvoorbeeld angst om je zichtbaar te maken, angst om te overtuigen enz..  Deze gevoelens kunnen gekoppeld zijn aan andere, vroegere ervaringen.

Negeer je dit en creëer je geen bewustzijn in die vroegere ervaringen, dan kan je in de problemen komen tijdens de presentatie.

 

Kan je emotionele intelligentie meten?

Ik zou die toer niet opgaan. We leven in een maatschappij waarin we alles willen meten. Niet alles is echter meetbaar.

Einstein zei dat ook al. Via dat meten wil dat rationele immers weer controle krijgen over het emotionele.  Je kan wel de werkmotivaties meten en dat doen we met Jobmotivation. Da’s super om je werkmotivaties te kennen.

 

En… emotionele intelligentie op de werkvloer?

Door een snedige opmerking van een collega kunnen oude wonden worden getriggerd. Dit kan leiden tot conflicten en ontslag.

Je kan conflicten echter ook met liefde omarmen. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Bijvoorbeeld: door te luisteren naar een negatieve opmerking. Durf te voelen hoe dat voor jou voelt, die opmerking. Geef hier herkenning aan. En geef dan feedback.

Het durven erkennen dat iets ons raakt, het niet onder de mat vegen, maar op zelfonderzoek gaan en kijken van: waarom raakt me dat, vind ik vrij essentieel.
Vraag je af: waarom krijg ik nu deze opmerking?

Een voorbeeld: je hebt mensen die zich snel gemanipuleerd voelen, steeds opnieuw.
Mogelijks lokken ze dat manipulatief gedrag zelf uit, omdat ze nog met een issue zitten rond manipulatie.

Mogelijks werden ze opgevoed in een gezin waar het heel manipulatief aan toe ging. Ze kennen dit gedrag. En zullen waarschijnlijk dit ervaren totdat ze zich ten volle bewust zijn van die vroegere ervaringen. We geven hiervoor individuele coaching sessies.Dit leren zien is voor velen een lang en moeilijk leer- en groeiproces.

We leren niks als we keer op keer de schuld op de ander afschuiven. Dit neemt niet weg dat het ook nodig is om af en toe grenzen te stellen, duidelijk te communiceren, feedback te geven enz.. Het één sluit het ander niet uit…

 

Hoe zie je de relatie tussen emotionele intelligentie op de werkvloer en het nemen van ownership?

We hebben weinig aan mensen en teams die dat ownership niet bij zichzelf durven leggen en dat volledig opnemen. Alleen dan word je sterker als mens en als team en dan ga je ook intelligenter omgaan met klanten en collega’s.

 

Hoe kan je emotionele intelligentie stimuleren op de werkvloer?

Door ons in te huren natuurlijk. Zo hebben we een trainingstraject van 5 halve dagen gericht op het blijvend verhogen van de emotionele intelligentie op de werkvloer. We zijn ook ervaren in het geven van individuele coaching sessies en in het coachen van de coach.

 

Kan je in een selectieproces aanvoelen of iemand emotioneel intelligent is?

Jazeker. Je kunt hiervoor de motivatiebevraging van Jobmotivation gebruiken. Zeker als je een kandidaat de juiste rol wil toebedelen.

Bel of mail ons nu voor een afspraak! peter@jobmotivation.be

Extra tip: deze weerbaarheidstraining.

Wil je werken aan je team? Dan is deze training een aanrader.