Wat zijn de effecten van roddelen in een organisatie?

In de reeks over roddelen in de organisatie wil ik het vandaag hebben over de effecten van roddelen in een organisatie.

Ik haalde daarvoor mijn inspiratie uit het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties. Waarom roddelen niet zo onschuldig is’ van auteur Nele Verrezen, verschenen bij uitgeverij Politeia. Een korte samenvatting volgt hier.

Inleiding

Roddelen heeft veel negatieve effecten: zowel op individueel niveau als op het niveau van het team, op de organisatie en de eindgebruiker.

  • Op individueel niveau.

Roddelen tast de identiteit aan van de persoon over wie men roddelt en dat heeft effect op de relaties met anderen.

  • Op niveau van het team.

De resultaten gaan zienderogen achteruit, omdat de teamleden in een onveilige context zitten.

  • Op organisatieniveau.

Roddelen leidt ertoe dat het ziekteverzuim omhooggaat en dat mensen minder of niet geneigd zijn om in teams te werken met een geschiedenis van roddelgedrag. Bovendien kan roddelen ertoe leiden dat talentvolle medewerkers de organisatie verlaten. En zoals u wel weet, is het aantrekken van nieuwe medewerkers niet eenvoudig.

  • Op niveau van de eindgebruikers.

Omdat de werksfeer niet optimaal is, gaan de prestaties van medewerkers achteruit en dat heeft ook zijn gevolgen voor de eindgebruikers. Bovendien wordt het alsmaar moeilijker om het goede imago van de organisatie te handhaven, want klanten voelen meteen in hun contact met medewerkers dat er een slechte sfeer heerst in de organisatie.

Het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties. Waarom roddelen niet zo onschuldig is’ van auteur Nele Verrezen is verschenen bij uitgeverij Politeia en kun je hier bestellen:www.politeia.be/nl/publicaties/53362-gekonkelfoes+in+organisaties

Bel 0473 95.26.65 of mail ons