Euroclear

Global clearence House: verwerker van internationale effectentransacties

Uitdaging

“Meer helderheid brengen in gans het team”. “De teamleaders en het team willen we naar een hoger niveau brengen”. 

Aanpak

Verfijnen van de doelstellingen.
Elke teamleader en elke medewerker vullen de on-line motivatie bevraging in.

De coaches, teamleaders zien hierdoor:

  1. Wat hen motiveert binnen de werkcontext.
  2. De “gaps” tussen hun eigen werkmotivaties en de werkmotivaties van hun medewerkers.
  3. Hoe ze de brug maken met hun medewerkers.
  4. Hoelang elke medewerker gemotiveerd is om dezelfde soort taken te blijven uitvoeren (heel interessant om burn-out en bore-out te voorkomen).

Daarna kregen de teamleaders en de medewerkers een individuele feedback. Er volgden feedback- en trainingssessies voor de coaches en de manager.

Resultaat

De teamleaders hebben nu veel meer kennis en inzicht hoe individuele medewerkers te begeleiden en hoe ze te raken in hun job. Hoger niveau van coaching. Het openbloeien van een aantal medewerkers en het (her)-ontdekken van hun ware potentieel.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Dit is de kop

jobmotivation owner

Niet zeker of deze opleiding iets voor jou is?

We bekijken graag samen wat jij nodig hebt.

Krijg ons advies via mail

Of bel ons op 055/305 270